Hipoteka banke na novim objektima ATP Vojvodine i dalje sporna 1Foto: Aleksandar Roknić

Vrhovni kasacioni sud (VKS) u postupku revizije ukinuo je presudu Privrednog suda u Novom Sadu i odbijenu žalbu Ilije Devića, bivšeg većinskog vlasnika ATP Vojvodine – vratio na ponovno odlučivanje.

Dević se, inače, obratio sudu s tvrdnjom da je nezakonito upisana hipoteka Kredit agrikoli banke na objektima nove autobuske stanice i servisa koje je izgradio na placu privatizovane ATP Vojvodine.

Dević se zbog toga poslednjih godina u više navrata obraćao javnosti ukazujući da ti objekti na koje je banka stavila teret niti su postojali u vreme kada je investicija pokrenuta, niti su bili predmet sporazuma o založnom pravu nad delom imovine ATP Vojvodine potpisanom radi dobijanja kredita. Sada je i VKS potvrdio da ni prvostepeni, ali ni kasnije Privredni apelacioni sud (PAS) koji je potvrdio stav Privrednog suda, nisu sagledali sve činjenice.

U presudi VKS u koju je Danas imao uvid, navodi se da sud u prvostepenom postupku nije smatrao bitnim izveštaj veštaka koga je sam odredio u tom predmetu a koji je objasnio da novi objekti nisu bili izgrađeni umesto onih na kojima je uspostavljena hipoteka.

Da jesu, to bi bio jedan od osnova za upis, ali stari servis sa teretom založnog prava još uvek postoji a nova stanica je na drugoj lokaciji.

„Upravo zbog te spornosti su izvođeni dokazi u postupku po predlogu tužioca (Ilije Devića, prim. aut.) na koje tužilac ukazuje u reviziji. Ova spornost nije razjašnjena od strane nižestepenih sudova“, navodi se u presudi VKS i dodaje da je „time ostao nerazjašnjen osnov upisane hipoteke nad objektima drugotuženog (ATP Vojvodine, prim. aut)“.

Takođe, VKS je osporio i stav novosadskog Privrednog suda i PAS-a da je Dević osnovanost upisa te hipoteke mogao da osporava sve dok u stečaju ATP Vojvodine nije usvojen plan reorganizacije, 2011. kao izvršna isprava kojom je banci, po osnovu upisane hipoteke, priznato pravo razlučnog poverioca.

Naime, plan reorganizacije bio je oročen na sedam godina, a „ako je rok izvršenja protekao, tada nema dejstva plana reorganizacije, pa se ne može uslovljavati pravo pobijanja hipoteke, kao osnova razlučnom pravu, pozivanjem na plan reorganizacije“, objasnio je VKS.

Tako je odlučivanje po tužbi Devića iz 2017. godine vraćeno na početak. Ali značajnije od toga koliko spor traje jeste činjenica da kad prvostepeni sud postupi po smernicama VKS, posledice će biti dalekosežne.

Naime, od početka stečaja, banka je sa priznatim statusom razlučnog poverioca, baš na osnovu hipoteke nad novoizgrađenim objektima, imala najvažniju ulogu u odlučivanju. Ona je imala dva od ukupno tri člana Odbora poverilaca, što je organ koji donosi odluke o toku stečaja, odnosno reorganizacije, tako da svi dosadašnji potezi mogu biti dovedeni u pitanje. Takođe, od svih prodaja delova imovine ATP Vojvodine ili prihoda ostvarenog poslovanjem, imala je preče pravo naplate, na štetu ostalih poverilaca.

Ne zna se koliko je sredstava banka primila koristeći svoje, ispostavilo se, sporno pravo preče naplate.

Tokom 14 godina koliko ovaj stečaj traje, bilo je raspodele sredstava u više navrata, a najveća pojedinačna je, prema dostupnim podacima, bila uplata Grada Novog Sada po osnovu nadoknade za štetu, oko četiri miliona evra.

Slede sredstva dobijena na poslednjim, ovogodišnjim aukcijama, od prodaje zemljišta na atraktivnoj industrijskoj i privrednoj lokaciji i novoizgrađenih objekata, servisnog centra i nove autobuske stanice, kao i pre toga organizovane prodaje ostale imovine i nekretnina ATP Vojvodine.

Međutim, podaci o naplati i dosadašnja računica o troškovima, nisu dostupni ostalim poveriocima, uključujući i Devića, kome je uprkos poništenoj privatizaciji, po osnovu ulaganja priznat udeo od 38,84 odsto vrednosti ATP Vojvodine.

Krivične prijave

Posle presude VKS otvorilo se i pitanje kako Tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog dela po prijavama koje je upravo zbog sporne hipoteke Dević u više navrata podnosio protiv banke, stečajnog upravnika, stečajnog sudije i službenika Republičkog geodetskog zavoda.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari