Ilija Dević

Ilija Dević: Grad me je prevario, otima mi investiciju 1

Ilija Dević: Grad me je prevario, otima mi investiciju

Iako sam od početka imao svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju i rad nove autobuske stanice i servisnog centra u Novom Sadu, već 14 godina traje serija sudskih procesa sa ciljem da mi se ta investicija otme – izjavio je Ilija Dević, bivši većinski vlasnik ATP Vojvodine.

Neuspela prodaja ATP Vojvodine 2

Neuspela prodaja ATP Vojvodine

Prodaja tri celine ATP „Vojvodine“ među kojima je i komleks novoizgrađene autobuske stanice i servisnog centra, koju je stečajna uprava planirala da realizuje početkom ove nedelje, oglašena je neuspešnom jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Zašto grad Novi Sad ne može biti oslobođen od odgovornosti? 3

Zašto grad Novi Sad ne može biti oslobođen od odgovornosti?

U dosadašnjim sudskim sporovima sa gradom Novim Sadom sudovi su postepeno utvrđivali razloge zašto novizgradjena autobuska stanica ne može da funkcioniše, a da grad Novi Sad za to ne snosi bilo kakvu imovinsku odgovornost.

Svi sporovi i dalje u monitoringu evropske komisije 4

Svi sporovi i dalje u monitoringu evropske komisije

Vrhovnom kasacionom sudu podneo sam četiri revizije, a krajem avgusta i zahtev da se na sednici građanskog odeljenja zauzme jedinstven stav o spornim pravnim pitanjima u njima kako bi se otklonila svaka primedba da se pravo primenjuje na jedan način kada u sporu učestvuje država ili lokalna vlast, a na drugi način kada tog učešća nema…

Dević: Sudovi će raditi na našu štetu 5

Dević: Sudovi će raditi na našu štetu

Moguće je da će u narednih nekoliko meseci sudovi sinhronizovano „razrešiti“ predmete vezane za slučaj ATP“Vojvodina“, i to na štetu investitora i poverilaca, tvrdi bivši većinski vlasnik tog preduzeća Ilija Dević u otvorenom pismu institucijama i javnosti.

Hakeri napali sajt Ilije Devića 6

Hakeri napali sajt Ilije Devića

Veb stranica Ilije Devića, bivšeg većinskog vlasnika ATP Vojvodine, u prethodna dva dana je u više navrata oborena.

Ilija Dević: Meta napada sada je i moja porodica 7

Ilija Dević: Meta napada sada je i moja porodica

Sudeći po brzini kojom je policija reagovala na tvrdnju stečajnog upravnika Nikole Pavlovića da mu je moja kćerka Anđelka Dević pretila, očekujem da će i Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu po hitnom postupku podići optužni akt.

ATP Vojvodina ide u bankrot 8

ATP Vojvodina ide u bankrot

Privredni sud u Novom Sadu, 12 godina nakon uvođenja stečaja u ATP Vojvodinu, odlučio je da se plan reorganizacije ne sprovodi i odredilo bankrot uz nalog stečajnom upravniku da što pre uđe u prodaju imovine tog preduzeća.

Dević: Ovo je konfiskacija moje imovine 9

Dević: Ovo je konfiskacija moje imovine

Samo na prvi pogled nelogična je juče objavljena odluka stečajnog sudije Vladislava Kurteka da proces reorganizacije ATP Vojvodine zameni bankrotom.

Ko traži bankrot ATP "Vojvodine"? 10

Ko traži bankrot ATP „Vojvodine“?

Još jedno stečajno ročište u Privrednom sudu u Novom Sadu biće održano 22. januara, jer je firma „Budućnost“(u stečaju) zatražila da ATP „Vojvodina“ ode u bankrot sa obrazloženjem da se plan reorganizacije ne primenjuje, izjavio je Ilija Dević, bivši većinski vlasnik ATP „Vojvodine“ i objasnio da bi to značilo da se, ukoliko sud prihvati sva imovina proda budzašto i raspodeli poveriocima.

Dević: Država mi konfiskuje imovinu 11

Dević: Država mi konfiskuje imovinu

Ilija Dević, bivši većinski vlasnik ATP Vojvodine, podneo je žalbu Apelacionom sudu na prvostepenu presudu Privrednog suda u Novom Sadu kojom je odbijen tužbeni zahtev da se hipoteka na novoizgrađenoj autobuskoj stanici i servisu, postavljena u korist banke, oglasi ništavom.

Dević: Sud odbio da utvrdi da li je hipoteka zakonita 12

Dević: Sud odbio da utvrdi da li je hipoteka zakonita

Investitor u Auto-transportno preduzeće ATP „Vojvodina“ Ilija Dević, saopštio je danas da će podneti tužbu Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, protiv odluke sudije Gorana Crevara, koja je proizvod „političkih pritisaka“.

Sud pod pritiskom političkih i bankarskih krugova 13

Sud pod pritiskom političkih i bankarskih krugova

Ilija Dević, bivši većinski vlasnik ATP Vojvodine, obavestio je Visoki savet sudstva da se na Privredni sud u Novom Sadu vrši pritisak iz političkih i bankarskih krugova.

Očekuje se kraj procesa 14

Očekuje se kraj procesa

Nakon više od dve godine od podnete tužbe protiv Credit Agricole banke koja je nezakonito uknjižila hipoteku na novoizgrađene objekte Autotransportnog preduzeća Vojvodina, suđenju se nazire kraj.

Neusaglašene norme uzrok pravne nesigurnosti 15

Neusaglašene norme uzrok pravne nesigurnosti

U ime svog klijenta Ilije Devića, bivšeg većinskog vlasnika ATP Vojvodine, punomoćnik Vladimir Dobrić podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti člana 14 Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), koji reguliše stvaranje i iskorišćavanje monopolskog položaja.

PrvaPoslednja