Zakazano završno ročište u stečaju ATP Vojvodine 1Foto: Ilija Dević, privatna arhiva

Iako je postupak vezan za prodaju dela imovine ATP Vojvodine još uvek pred Privrednim apelacionim sudom (PAS) po žalbi bivšeg većinskog vlasnika Ilije Devića, Privredni sud u Novom Sadu zakazao je završno ročište u stečaju te firme za 3. avgust.

Do sada je sudija u prvostepenom postupku tri puta donosio odluku kojom je nalagano Katastru da skine hipoteke sa nove autobuske stanice i servisa, glavnih i najvećih celina u tom preduzeću, kako bi se kupac upisao kao vlasnik.

To bi značilo da od prodaje imovine ne bi mogli da se naplate Poreska uprava, banke ni Dević kao poverilac, zbog čega je on tri puta ulagao žalbu PAS-u. Rešenje Privrednog suda dva puta je obarano, po trećem postupak je još uvek u toku. I pored toga, u tom sudu smatraju da nema smetnji za održavanje završnog ročišta.

Naime, prema izjašnjenju postupajuće sutkinje Slobodanke Komšić, “stečajni upravnik Nikola Pavlović, dana 06.07.2022. dostavio je sudu završni izveštaj i završni račun, sa predlogom da se stečaj nad stečajnim dužnikom zaključi, a nastavi nad stečajnom masom iza stečajnog dužnika ATP Vojvodina, zbog sudskih postupaka koji još uvek nisu okončani”.

“Kako je unovčena kompletna nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika ATP Vojvodina, u stečaju, a postoje sudski postupci koji su u toku, ne postoji ni jedna Zakonom o stečajnom postupku, propisana smetnja da se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom zaključi, a nastavi nad stečajnom masom iza stečajnog dužnika, radi okončanja sudskih postupaka koji su još uvek u toku”, naveden je stav sutkinje u odgovoru Privrednog suda našem listu.

– A šta ako se opet usvoji moja žalba? Ako kao u prva dva puta, bude ukinuto rešenje stečajnog sudije, pa se ne može brisati teret na imovini? Kako će se onda nastaviti postupak prodaje imovine u odnosu na stečajnu masu, naročito u delu nove autobuske stanice i novog servisa? Da li to znači da će postupak prodaje biti okončan iako kupac ne bude upisan kao vlasnik na kupljenoj imovini bez tereta? Ili nije okončan, pa se ne može ni izvršiti namirenje poverilaca iz ostvarene prodaje? U tom slučaju bi se stečajni postupak nastavio u odnosu na stečajnu masu, ali ne bi bila izvršena deoba stečajne mase kako je predložio stečajni upravnik – objašnjava Dević.

Podseća da je u dva navrata PAS, odlučujući na osnovu Zakona o stečajnom postupku, utvrdio da stečajni sudija nije ovlašćen da donosi rešenje kojim se nalaže brisanje tereta iz nadležnih registara.

– Tako je formirana jedinstvena sudska praksa drugostepenog organa, takva rešenja stečajnog sudije nisu zakonita.

Biće zanimljivo videti kakva će biti nova odluka, da li će drugostepeni sud doneti rešenje poštujući pravilo pravne izvesnosti, da se u istim slučajevima, primenom istog zakona, donese iste sudske odluke ili će pronaći razloge da odstupi od dosadašnje prakse – ističe Dević i podseća da je stečaj ATP Vojvodine pod monitoringom Evropske komisije i da je jedan od pokazatelja kako u Srbiji funkcioniše vladavina prava.

Upravo zbog tih dilema, razvile su se spekulacije o tome da li je, možda, odluka već poznata. U ovom slučaju, postoje tvrdnje da je na PAS izvršen pritisak iz novosadskih političkih krugova, a pominjala se i mogućnost da se u presudu ugradi sudska praksa ne iz poslednje dve godine, kada se odlučivalo o ovom predmetu i vraćalo nazad prvostepenom sudu, već po “modelu” iz 2007. godine, iako ni on ne dozvoljava sudiji da katastru nalaže postupak brisanja hipoteke.

U PAS-u negiraju takve spekulacije.

– Predmet Privrednog apelacionog suda koji je zaveden pod brojem Pvž 238/22 primljen je u ovaj sud dana 06.07.2022. godine i principom slučajnog izbora dodeljen u rad sudiji Nikoli Ivčevskom. Predmet je po prirodi hitan. Takođe je prvi u redu rešavanja Pvž predmeta kod postupajućeg sudije. I u ovom, kao i u drugim predmetima, ne odlučuje se po “modelu sudske prakse od pre više od 15 godina“ već primenom Zakona o stečajnom postupku (“Sl. glasnik RS“, br. 84/2004 i 85/2005 – dr. zakon), koji je važio u vreme podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka nad označenim dužnikom. Odluka će biti ekspedovana nakon većanja u zakonskom roku – ističu u PAS-u.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari