Stečajni upravnik ATP Vojvodine: Nisam član neke izmišljene kriminalne grupe 1

„Kako se bliži kraj stečaja ATP Vojvodine, sve su češći i beskrupulozniji napadi putem pisanih i elektronskih medija na subjekte koji vode stečajni postupak a prvenstveno na stečajnog upravnika. Mnogobrojnim podnescima sa mnoštvom neutemeljenih i poluistinitih navoda pokušava se dezavuisanje institucija i organa kontrole, a sve u cilju onemogućavanja okončanja stečajnog postupka“.

To se navodi u pisanoj izjavi dostavljenoj redakciji Danasa stečajni upravnik ATP Vojvodine Nikola Pavlović.

On tvrdi da mu je posle ročišta na kome je proglašen bankrot te firme, pretila ćerka bivšeg vlasnika Ilije Devića.

– Pritisak se nastavlja kroz pritužbe Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) koja pored Privrednog suda u Novom Sadu, kontroliše rad stečajnog upravnika. U poslednjih godinu dana ALSU je sprovela obimne kontrole rada stečajnog upravnika, dve po prijavi Devića i jednu redovnu i u sva tri slučaja nije našla da postoji bilo kakva nepravilnost. Paralelno sa tim, Dević podnosi prigovore na sve podneske stečajnog upravnika podnete postupajućem Privrednom sudu povodom izvršenih prodaja. Bez uspeha, jer sud ni po jednom prigovoru nije našao da postoje nepravilnosti – navodi u dopisu Pavlović.

Kaže da i pored toga Dević „hoće da prikaže stečajnog upravnika kao člana neke izmišljene kriminalne grupe koji bez mere troši novac stečajnih poverilaca i poziva državne institucije da njega i ostale učesnike u stečajnom postupku procesuiraju a krajnji cilj je diskreditacija stečajnog upravnika i ostalih učesnika u procesu“.

– Kao da su stečajni upravnik, postupajuće sudije i ALSU odgovorni za odlazak ATP Vojvodine u stečaj, a ne Dević kao većinski vlasnik i njegovi poslovni potezi koje predstavlja kao delo uspešnog privrednika koji je 30 godina sticao kapital koji sada stečajni upravnik i drugi učesnici hoće da mu otmu. Da li je baš tako – pita Pavlović.

On daje „kratak prikaz dela poslovnih poteza“ Devića koji, kaže, najbolje oslikavaju način upravljanja ATP Vojvodinom.

Prvo navodi da je to preduzeće 2006. pozajmilo firmi Univerzal 90 miliona dinara (nešto više od milion evra po tadašnjem kursu) bez obezbeđenja kao i da dve trećine tog duga nije moglo da se naplati.

Iste godine je i preduzeće Altaj od ATP Vojvodine dobilo nešto više od 700.000 evra pozajmice, bez obezbeđenja, koja kao i u prvom slučaju, i pored izvršne presude, kroz stečaj nije mogla da se naplati.

Takođe, Pavlović kaže i da je sporan zakup magacinskog prostora za koji je ATP Vojvodina matičnom Devićevom preduzeću Mankop tri godine plaćala po 330.000 evra nakon čega je trebalo da bude preneto u vlasništvo zakupca, ali to nije sprovedeno.

– Iz ovoga se nameću mnoga pitanja. Kako jedan privrednik sa toliko iskustva i pažnjom dobrog privrednika, kako on sebe predstavlja, za svoju investiciju na tako neodgovoran način raspolaže sredstvima privatizovanog društva i daje pozajmice bez obezbeđenja, odnosno ugovara štetne ugovore o zakupu? Da li bi gledajući samo te navedene segmente poslovanja stečajni postupak bio otvoren da se racionalno raspolagalo imovinom ATP Vojvodine? Najzad, odakle Deviću novac da 12 godina vodi sudske postupke, plaća takse i timove advokata – pita se Pavlović i zaključuje da Dević odgovore treba da pruži nadležnim institucijama, poveriocima, javnosti i medijima.

Nove dileme

Dopis stečajnog upravnika Nikole Pavlovića stigao je dan nakon što je na portalu Vrhovnog kasacionog suda objavljeno da se ukida presuda u kojoj Privredni sud nije našao ništa sporno u upisu hipoteke Kredit agrikoli banke na novosagrađenu autobusku stanicu i servisni centar. Na osnovu te sada ukinute presude, banka je stekla pravo razlučnog poverioca i praktično je rukovodila stečajem, što dovodi u pitanje sve odluke donete u tom predmetu. Poseban problem može da bude dosadašnja raspodela novca dobijenog od odštete i prodaje imovine preduzeća, u kojoj je banka kao razlučni poverilac imala pravo prečeg namirenja.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.