Foto: Pixabay/ comrade_petruha

„Međutim, ako neka verska zajednica raspolaže dokazima da je na osnovu nekad ili danas važećih propisa postala vlasnik neke imovine, država će to priznati i poštovati. Tamo gde takvih dokaza nema, već je reč o imovini koju je stvarala i sticala država Crna Gora i koja predstavlja kulturnu baštinu svih njenih građana, takva imovina biće upisana kao kulturno blago, odnosno kao državna svojina Crne Gore“, saopštila je Vlada.

Predlog zakona je utvrđen na bazi Nacrta iz 2015. godine, navodi se u Vladinom saopštenju.

Predlog koji je Vlada usvojila nije još javno objavljen tako da nije poznato koja su tačno rešenja sadržana i šta još predviđa.

Nacrt zakona iz 2015. godine predviđao je registraciju verske zajednice koja deluje u Crnoj Gori, zatim da se prostor na kome deluje ne može prostirati van teritorije Crne Gore i da naziv verske zajednice ne sme sadržati službeni naziv druge države i njena obeležja.

SPC je tada saopštila da država planira da joj otme imovinu, da je zakon za tu crkvu „neprihvatljiv“, „diskriminatoran“, da država „grubo narušava“ princip odvojenosti crkve od države, kao i da se „agresivnim intervencionizmom upliće u unutrašnja pitanja crkava i verskih zajednica“.

U vladinom saopštenju se navodi da se današnjim predlogom zakona utvrđuju jednake obaveze i prava svih verskih zajednica koje deluju na teritoriji Crne Gore i na jasan i transparentan način se rešava pitanje državne imovine.

Tokom diskusije o Predlogu zakona, predsednik Vlade Duško Marković je ukazao na istorijski značaj ovog zakonskog teksta.

„Ovaj zakon je izuzetno važan. Rekao bih da on predstavlja završni korak na ovom istorijskom putu kulturne emancipacije Crne Gore, jer njime garantujemo svakom građaninu Crne Gore slobodu da po sopstvenoj savesti bude ili ne bude vernik bilo koje veroispovesti, pri čemu država štiti imovinu i kulturno blago koje pripada svim građanima i obezbeđuje da zakoni Crne Gore jednako važe za sve, na čitavoj teritoriji naše države“, saopštio je premijer.

Predlog zakona će, pre usvajanja u Skupštini Crne Gore, biti poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji.

Povezani tekstovi