Iz Vlade je saopšteno da je na sednici istaknuto da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa EU regulativama, implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih merila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije.

Državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru, prenosi RTCG.

Iz Vlade su rekli da je, radi pojednostavljivanja procesa primanja zahteva za vize iz zemalja u kojima Crna Gore nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, a čiji su državljani pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kreiran onlajn portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu. Portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom (VIS), što obezbeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza.

„Do sada je VIS instaliran u 24 predstavništva, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima“, kaže se u saopštenju.