Foto: Freeimages/Rob Gonyea

„Naučna istraživanja pokazala su da 20 posto populacije pati od zdravstvenih problema zbog menjanja sata“, istakao je Svoboda, predsednik neformalne radne grupe evroparlamentaraca oformljene oko te inicijative, prenosi Srna.

Osim negativnog uticaja na ljudski bioritam, „pomeranje kazaljki na satu dovodi i do većeg broja saobraćajnih nesreća, više poremećaja u porodicama, kao i do pada produktivnosti na radnom mestu“, ustvrdio je Svoboda na konferenciji održanoj u Evropskom parlamentu (EP) u Strazburu.
Takođe je istakao da je pomeranje sata uvedeno s ciljem uštede energije, međutim da taj cilj nikad nije ispunjen.

Ovaj predlog ima snažnu podršku među zemljama članicama, pri čemu je Poljska već učinila prve zakonodavne korake po tom pitanju.

Svoboda je najavio da će radna grupa za ukidanje promene vremena dati predlog rezolucije EP-a koja traži od Evropske komisije da uputi predlog ukidanja te prakse, i da u bližoj budućnosti očekuju glasanje o tom pitanju u Evropskom parlamentu.

Ta se tema se našla na raspravi u nemačkom i švedskom parlamentu, dok predlog nailazi i na sve veću podršku putem peticija koje je potpisalo na desetine hiljada građana, na primer u Finskoj 100.000, više od 55.000 u Nemačkoj i 40.000 u Holandiji.