Foto: Stefana Savić

Jedan deo radnih dozvola odnosi se na već postojeće strane radnike u Hrvatskoj, pa je samim tim kvota za novo zapošljavanje manja i iznosi 17.810 dozvola. To je za 2,5 odsto više nego u ovoj godini.

Od tih 17.810 novih dozvola najveći broj, oko 12.000 podelilo bi se u građevinskom sektoru, gde se najviše traže tesari, zidari i armirači, prenosi index.hr.

Hrvatska lekarska komora saopštila je da u Hrvatskoj radi 14.394 lekara, u inostranstvo je otišlo 550, a u zemlju je došlo 30 lekera kao i da je povećan trend feminizacije u zdravstvu jer muških lekara danas ima 37 odsto i većinu čine njihove koleginice.

Hrvatskoj hronično nedostaje pedijatara, ginekologa, lekara porodične medicine, anesteziologa i radiologa. navodi Lekaraska komora i ističe da „objektivno, postoji potreba za zapošljavanjem znatnog broja lekara.

Komora upozorava da prosečna satnica prekovremenog rada bolničkih lekara uveliko nadmašuje zakonski limit i da je broj osiguranika po lekarskom timu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti veći od standarda EU.

Hrvatska lekarska komora smatra da uvoz treba da bude kontrolisan i da odgovara specifičnim potrebama hrvatskog zdravstva.

Prema podacima Hrvatske lekarske komore, do kraja 2016. u hrvatskom zdravstvenom sistemu zaposlilo se 30 stranih lekara. Njihova prosečna starost je 45 godina.

Najviše lekara je došlo iz Makedonije, BiH i Srbije, iz Crne Gore, Litve, Rusije, Slovenije i Kosova.

Komora upozorava da zabrinjava podatak da u penziju u narednim godinama odlazi 4.000 lekara, prenosi index.hr.