Pogledajte fotografije agencije EPA. Na naslovnoj detalj iz Ukrajine.

Gruzija

Rusija

Makedonija

Egipat