Posle razgovora sa austrijskim kancelarom Krstijanom Kernom, Orban je rekao da Mađarska ima sporazume i procedure sa zemljama porekla, kao i sa zemljama kroz koje će migranti autobusima biti vraćeni kućama.

Orban, koji je, kako navodi AP, rekao da svaki pojedinačni migrant predstavlja opasnost za javnu bezbednost i mogući terorizam, je podvukao da če Mađarska vraćati samo one migrante koji prvo ušli u Evropsku uniju, registrujući se u Mađarskoj, u skladu sa takozvanim dablinskim pravilima o azilu.

Povratak migranata, poput onih sa Bliskog ustoka, koji su u EU ušli preko Grčke, će biti odbačen, rekao je on.

Kern je izjavio da će Austrija poslati 20 policajaca da pomognu stražarima na mađarskoj granici sa Srbijom, gde je podignuta žica kako bi se sprečio prelazak migranata.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući merama koje se sprovode na mađarsko-srpskoj granici, priliv migranata u Austriju i Nemačku je značajno smanjen.

I mi i naši nemački susedi, rekao bih, profitirali smo od ovih mera, rekao je Kern.