Foto: Wikipedia / MajaBKejda

Bregu, koja će na čelu RCC-a zameniti Gorana Svilanovića, rekla je da je „saradnja suština svega“ i da predstoji zahtevan zadatak sa „uskovitlanim“ ekonomskim, društvenim i političkim prilikama.

„Budućnost je u povezanosti. U integrisanju naših ekonomija u jedinstveno tržište, povezivanju ljudi i zajedničkim vrednostima, ulaganju u ljudski i intelektualni kapital, u našem zajedničkom političkom, sigurnosnom i ekonomskom interesu“, rekla je Bregu.

Nova generalna sekretarkla RCC-a izabrana je u aprilu prošle godine na sastanku Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) na Brdu kod Kranja.

Ona je rekla da je „potreba za Evropom u regionu snažna“ i izrazila uverenje da će tempo regionalnog razvoja uticati na tempo evropske integracije.

Bregu je bila ministarka evropskih integracija Albanije od 2007. do 2013. godine, a od 2005. do 2017. bila je poslanica albanskog parlamenta.

Ona će biti generalna sekretarka RCC-a od 2019. do 2021. godine, posle čega će tu funkciju od 2022. do 2024. godine obavljati bivši crnogorski premijer Igor Lukšić. Svilanovića je bio generalni sekretar RCC-a u dva uzastopna mandata od 2013. do 2018. godine.

Povezani tekstovi