Foto: FoNet

Generalna skupština Interpola je usvojila i rezoluciju o smernicama, procedurama i kriterijumima za članstvo kojima se osigurava transparentnost i jasnoća procesa prijema novih članica u organizaciju, kaže se u saopštenju.

Zemlje koje traže prijem od sada moraju da dokažu i da ispunjavaju sve neophodne uslove državnosti i da pristaju da se pridržavaju ustava, propisa i pravila Interpola.

Zahtevi za prijem moraju biti dostavljeni Generalnom sekretaru organizacije do 31. januara godine u kojoj se traži prijem, kaže se u saopštenju.