Foto:vikipedia

U 2015. godini Ujedinjeno Kraljevstvo bila je zemlja sa više od 1250 aviona.

Drugim rečima, svaki peti avion, odnosno 19 odsto bio je iz avio-kompanije Ujedinjenog kraljevstva. Sledeća je Nemačka sa više od 1100 aviona ( 17 odsto flote EU), Francuska sa 9 odsto i Španija sa 7 odsto.

Zemlje koje najviše koriste stare avione su Hrvatska i Švedska, a najmanje Finska, Luksemburg i Irska.

U nekoliko džava članica EU, avioni su stariji od 20 godina. Najviše u Hrvatskoj (61 odsto), Švedskoj (60 odso), Bugarskoj i Litvaniji sa 55 odsto, Slovačkoj (52 odsto), kao i na Kipru.

Avioni stariji od 20 godina i više činili su i trećinu flote u Estoniji, Rumuniji i Danskoj. Na suprotnom kraju skale su Finska (2 odsto), Luksemburg (6 odsto) i Irska (7 odsto), u kojima je manje od 10 odsto vazduhoplovnog saobraćaja starije od 20 godina.

Nasuprot tome, na listi zemalja u kojima su avio – kompanije koristile novije avione, mlađe od pet godina, našle su se Mađarska (44 odsto), Malta (42 odsto), Luksemburg (31 odsto), koje su ispred zemalja kao što su Poljska, Nemačka, Irska, Holandija i Velika Britanija.