Tirana Foto:Wikipedia

U saopštenju se kaže da je policijsko pristustvo pojačano u svim gradovima na mestima okupljanja većeg broja ljudi, kao što su šoping centri i stadioni, i oko diplomatskih misija i rezidencija. Pogranična policija je takođe pojačala mere bezbednosti na svim prelazima.

Policija je saopštila da će protivterorističke jedinice „intenzivno raditi na nadgledanju osoba sa radikalnim tendencijama i osobama sa kojima su povezani“.