Abi Varburg

Nova paradigma u istoriji umetnosti 1

Nova paradigma u istoriji umetnosti

Abi Varburg, jedan od najznačajnijih istoričara umetnosti poznog 19. i ranog 20. veka, studiozno je izučavao život antičkih motiva u evropskoj kulturi počev od renesanse u uverenju da je antika za umetnike renesanse imala ulogu „prauzora“ i posedovala emocionalni značaj koji se otkriva u ključnim motivima i centralnim temama.