Agrarna politika

Najviše sredstava, oko 5,5 miliona dinara, utrošeno na subvencije poljoprivrednim proizvođačima 2

Najviše sredstava, oko 5,5 miliona dinara, utrošeno na subvencije poljoprivrednim proizvođačima

Opština Nova Varoš je tokom prošle godine za program mera u oblasti poljoprivrede utrošila 9,4 miliona dinara, a isti iznos sredstava za sprovođenje brojnih projekata na polju agrarne politike opredeljen je i u budžetu za 2020 – ističe zamenik predsednika opštine dr Branko Bjelić, sumirajući rezultate rada lokalne uprave u ovoj oblasti tokom prošle i planovima za ovu godinu.