aleksandar sekulovic

NUNS kao istorijski sudija

Sa nevericom sam pročitao gore pomenuto saopštenje u kome se Nezavisno udruženje novinara Srbije promoviše u arbitra o kontroverznim istorijskim pitanjima.

Podignite svoj glas protiv Izraela

Iz gorepomenutog teksta čitaoci Danasa mogli su da se upoznaju sa problemima i pritiscima kojima je izložena Jevrejska zajednica u Srbiji, uključujući tu i napad pejntbol puškom na rabina Isiela nakon kojeg je on morao da zatraži lekarsku pomoć.

Gušenje kritičkog duha

Sa ciljem da bude ogledalo srpskog društva i da pruži primer poštovanja slobode mišljenja i izražavanja Danasu se događa da se na njegovim stranicama često javljaju stavovi koji dovode u pitanje njegovu osnovnu orijentaciju.