demanti

Netačne informacije o kompaniji Bambi

Kompanija prikazana kao direktno odgovorna za nepoštovanje ugovora, a pomenuti radnici bili angažovani od strane beogradske firme „Inex plus“.

PrvaPoslednja