Desničar

Miša Vacić: Mladi desničar Vučićeve Srbije 1

Miša Vacić: Mladi desničar Vučićeve Srbije

Ako nekome želite da u dve reči opišete bedu koja je zadesila Srbiju otkako njome žari i pali kriminalni režim Aleksandra Vučića, dovoljno je da kažete – Miša Vacić.