dragana boljevic

Boljević: Posle mišljenja Venecijanske komisije ponovo pisati amandmane

Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ocenila je da posle mišljenja Venecijanske komisije o nacrtu amandmana na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa, ceo tekst mora da se menja ili ponovo piše, a sudija Miodrag Majić da bi bilo „neozbiljno“ da se takvi amandmani upute u dalju proceduru.

Odgovor Boljević „Upitniku“

Predsednik Društva sudija Srbije Dragana Boljević izjavila je danas da bi njeno učešće u emisiji Upitnik Radio televizije Srbije (RTS) jedino imalo smisla ukoliko bi mogla da ravnopravno učestvuje u debati i da ne prihvata da samo unapred da izjavu.

Političari traže način za nastavak uticaja na pravosuđe

Ustavni sud Srbije je 19. jula pokrenuo postupak za ocenu zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za izbor za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju u javnom tužilaštvu i obustavio od izvršenja pojedinačne akte i radnje preduzete na osnovu osporenog Pravilnika.