DRI

Nezakonito za usluge plaćeno više od pola milijarde dinara 1

Nezakonito za usluge plaćeno više od pola milijarde dinara

Iza formulacije da su kod kontrolisanih više od 200 institucija ili lokalnih samouprava „nepravilno potrošene 743 milijarde dinara“, iz poslednjeg izveštaja Državne revizorske institucije ne razlučuje se precizno u kojoj je meri reč o kriminalu, prekršaju ili prosto pogrešnom knjiženju…

DRI: Nepravilno potrošene 743 milijarde dinara 2

DRI: Nepravilno potrošene 743 milijarde dinara

Tek svaki deseti kontrolisani korisnik budžeta ispravno je koristio sredstva, dok je kod svih ostalih Državna revizorska institucija dala negativno ili mišljenje sa rezervom.

GIZ obeležio 15 godina rada u Srbiji 3

GIZ obeležio 15 godina rada u Srbiji

Nemačka će Srbiju podržati u reformama javnih finansija i u naredne tri godine će proširiti svoje mere, jer od sutra počinje novi projekat, finansiranje Agende 2030 – istakla je Katrin Majke Čiganovski, šef privrednog odeljenja ambasade Nemačke.

DRI: Nepravilnosti u budžetu Novog Pazara 4

DRI: Nepravilnosti u budžetu Novog Pazara

Državna revizorska institucija (DRI) otkrila je u završnom računu budžeta Novog Pazara za 2016. godinu “značajne nepravilnosti”, javlja radio Sto plus.

Nenamenski potrošili 246 miliona 5

Nenamenski potrošili 246 miliona

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da je tutinska lokalna samouprava 2015. godine nenamenski potrošila 246 miliona dinara. Zbog toga je podnela devet prekršajnih prijava i jednu krivičnu, koju je dobio direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju Ejup Šaljić.

Prijave DRI: Nenamensko trošenje novca 7

Prijave DRI: Nenamensko trošenje novca

Državna revizorska institucija (DRI) je, nakon sprovedenih revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Smedereva i Opštine Velika Plana, podnela 15 prekršajnih i tri krivične prijave u Velikoj Plani.

DRI: Sporno trošenje 59 milijardi 8

DRI: Sporno trošenje 59 milijardi

Državna revizorska institucija (DRI) izračunala je za novi broj magazina NIN da je do sada bilo sporno trošenje 59 milijardi evra, kolika je bila vrednost svih stavki koje su bile pod lupom revizora u periodu od 2008. do 2014. godine, zbog sumnje da su ta sredstva nenamenski trošena.

Neefikasna i skupa državna revizija 9

Neefikasna i skupa državna revizija

Državna revizorska institucija (DRI) je obelodanila izveštaj o svom radu za 2015. i predala ga Skupštini Srbije na usvajanje. Podnet izveštaj ukazuje da DRI i pored enormnih troškova ima skromne rezultate.

Sretenović: Nepravilnosti u javnim nabavkama

Sretenović: Nepravilnosti u javnim nabavkama

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Radoslav Sretenović izjavio je danas da je u 2015. godini uočen veći broj nepravilnosti u skoro svim segmentima poslovanja korisnika budžetskih sredstava i javnih preduzeća koji su kontrolisani.

DRI: Stotine miliona dinara za komisije 10

DRI: Stotine miliona dinara za komisije

Stotine miliona dinara poreskih obveznika troši se na plaćanje komisija u javnom sektoru bez jasnih kriterijuma i bez kontrole njihovog rada, izjavio je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Radoslav Sretenović.

PrvaPoslednja