feljton ekstra

Da li su žene mogle spasiti svet od ekonomske krize

Delimično zbog opadanja broja i odustajanja od napredovanja, a delom i zbog stalnih problema ljudi na vrhu hijerarhije žene su bile nedovoljno zastupljene na višim položajima u kompanijama koje su doživele finansijsku krizu, na Wall Streetu, ali i u Londonu, Sidneju, Rejkjaviku, Dablinu, Ženevi i u Dubaiju.

Prošlost je ono što mi znamo o njoj

Kada bi se jedini oblik tradicije, prenošenja iz generacije u generaciju, sastojao u tome da sledimo puteve one generacije koja nam je neposredno prethodila i da se lepo i bojažljivo privezujemo uz njene uspehe, nema sumnje da bi trebalo odgurnuti takvu „tradiciju“.

Šta Grčka ima protiv Makedonije

Uprkos činjenici da Makedonija nije predstavljala oružanu prijetnju dok je u drugim višim jugoslavenskim republikama bjesnio rat, postala je primarnim fokusom opstruktivne vanjske politike Grčke.

Dunavska rapsodija

Stojeći pored „Trajanove table“ posmatramo lik Decebala, slavnog kralja Dačana, uklesan u kamenoj steni na drugoj obali, dve hiljade godina posle smrti dvojice ljutih neprijatelja. Kome je, danas, važno ko je, tada, pobedio?

Leto moskovsko

Godine 1964. bio sam pet nedelja u Moskvi, u okviru progama kulturne razmene između Sovjetskog Saveza i Jugoslavije. Neko iz Moskve bi došao na Zagrebački univerzitet na isto vreme.

Postkomunistički grehovi hrišćanskih crkava

Religijske zajednice su propast komunističkog režima dočekale euforično, likujući nad njegovom propašću i vjerujući da ga je sam Bog uklonio s povijesne scene.

Bitkoin – i bogaćenje i revolucija

Koncept bitkoina nastao je kada ga je tajanstveni idejni tvorac, koji je koristio ime Satoši Nakamoto, pomenuo na jednoj malo poznatoj mejling listi.

Učitelj slobode duha

Prvih pet dana otpora i debata u dvorištu Filozofskog fakulteta 1968, kada su se stvarali novi govori i novi govornici, teorijska osnova za razgovore, aktivistička etika, još veoma stidljive i neodređene društvene projekcije i sasvim izvesno novi tip života za mnoge, ljudi koje smo poznavali kao asistente, profesore i kolege pokazali su svoje nove odlike.

Vreme je za novu državu

Estetske revolucije i avangardni pokreti 20. veka, ur. Aleš Erjavec, izd. Orionart i Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2016, s. 326, sa engleskog preveo Andrija Filipović.

Devedesete

U zimu devedeset prve na devedeset drugu godinu, kao predsednik Saveza Rusina i Ukrajinaca Jugoslavije, u Kijevu sam gost Tovaristva „Ukrajina“ i Vrhovne rade (Parlamenta) Ukrajine. Rat divlja i tražim mogućnost da pomognem Rusinima i Ukrajincima „s one strane Dunava“.

Žuta kuća ili dirljiva oda pokoljima

Dok se vozio do sela Ribe kod Burelja, čim je zalutao na nekim gotovo neprohodnim brdskim putevima severno od Tirane, počela je da pada kiša.

Brevijar za političare kardinala Žila Mazarena

Istinu govoreći, sve što znamo o kardinalu Mazarenu (na stranu njegovo ime u školskim udžbenicima, sagledano pred kraj Tridesetogodišnjeg rata) saznali smo od Dime iz romana Dvadeset godina kasnije.

PrvaPoslednja