Goran Milašinović

Svet se navikao da uzmiče pred političarima i moćnicima 1

Svet se navikao da uzmiče pred političarima i moćnicima

Bez obzira na to što Unesko nema mogućnosti niti mehanizme da Tursku natera da promeni odluku o promeni funkcije Crkve Svete Sofije, osim apela, ovaj potez će smanjiti njen ugled u Unesku, naročito, kod država sa dominantno hrišćanskim stanovništvom.

Jugoslavija je bila partija pokera 3

Jugoslavija je bila partija pokera

Pisci su kradljivci tuđih, ali i sopstvenih života, pa tako i prošlosti. Kad u njima osete trag priče ili literarnog zapleta, nastupa za njih neizdrživi poziv.