hriscani

Hrišćanstvo bez hrišćana

Nikolaj Berđajev izrekao je tvrdnju kako je „hrišćanstvo savršeno ali su hrišćani nesavršeni“.

Netrpeljivi hrišćani zapadne Evrope

Istraživanje pod nazivom „Biti hrišćanin u zapadnoj Evropi“ bavilo se pre svega odnosom građana tog dela sveta prema sopstvenoj veri.