ideologija

Između nauke i ideologije 2

Između nauke i ideologije

Opšte je mesto u ozbiljnoj nauci, da je Miroslavljevo jevanđelje bosanski tekst sa bogumilskim sadržajima.

Potraga za levicom 5

Potraga za levicom

Tekstovi sabrani u knjizi publiciste Dragana Stojkovića Sumrak republike (Radnička komuna LINKS, Beograd 2019) nastali su tokom poslednje dve decenije kao spontano reagovanje na razne događaje i objavljivani su najviše u listovima Danas i Republika.

Revizija istorije kao državna ideologija 7

Revizija istorije kao državna ideologija

Bitka za interpretaciju prošlosti u bivšoj Jugoslaviji skreće pažnju sa razočaravajuće sadašnjosti, piše istoričarka Mari-Žanin Čalić za Noje cirher cajtung. Konstatuje da je u reviziji istorije najdalje otišla Hrvatska.

Alternativna desnica - Novi oblik nacifašizma 8

Alternativna desnica – Novi oblik nacifašizma

Kriza savremenog svetskog kapitalizma iz 2008. godine iznedrila je ogromne probleme ne samo u socijalnoj sferi kod najrazvijenijih država Zapada već i na svetskoj političkoj sceni.