Industrija mesa Matijević

Matijević, Big bul i Karneks još na crnoj listi Rusije 2

Matijević, Big bul i Karneks još na crnoj listi Rusije

Očekivalo se da će najviše dva meseca potrajati zabrana izvoza mesa, koju je ruska veterinarska inspekcija od početka juna ove godine odredila za četiri srpske kompanije, jer je prema procenama toliko vremena bilo potrebno da se otklone nedostaci i usaglase izvozne procedure sa propisima koji važe u Evroazijskoj ekonomskoj uniji.