Kraljevina Holandija

Holandsko-srpska agrarna saradnja na uzlaznoj putanji 1

Holandsko-srpska agrarna saradnja na uzlaznoj putanji

Pozicija pomoćnika za poljoprivredu u ambasadi Kraljevine Holandije ukazuje na značaj koji Holandija pridaje saradnji u oblasti agrara sa Republikom Srbijom. Kao lokalnom ekspertu zadatak mi je da pratim događaje, razvoj i poljoprivrednu politiku različitih sektora poljoprivrede.