krsenje

Srbija krši i domaće i međunarodne zakone

Otkako je stupila na snagu Uredba o socijalnoj uključenosti korisnika socijalne pomoći, oko 9.436 najsiromašnijih građana moralo je da obavlja prinudni rad pod pretnjom gubitka prava na socijalna davanja.