labris

Problemi lezbejki u Srbiji nedovoljno vidljivi 1

Problemi lezbejki u Srbiji nedovoljno vidljivi

Međunarodni dan lezbejki obeležava se 8. oktobra širom sveta, jer je na današnji dan 1904. godine prvi put skrenuta pažnja na lezbejska pitanja, prava i nevidljivost.

Vreme je da i Srbija dozvoli istopolna partnerstva 2

Vreme je da i Srbija dozvoli istopolna partnerstva

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava pozdravlja usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori i naglašava da je vreme da i država Srbija usvoji zakon o istopolnim partnerstvima.

Labris: Vreme je da Srbija dozvoli istopolna partnerstva 3

Labris: Vreme je da Srbija dozvoli istopolna partnerstva

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava pozdravlja usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori i naglašava da je vreme da i država Srbija usvji zakon o istopolnim partnerstvima.

Korak ka ravnopravnosti za sve u LGBTI zajednici 7

Korak ka ravnopravnosti za sve u LGBTI zajednici

Činjenica da su prošle godine povučeni udžbenici sa diskriminatornim sadržajem, te da će se pojaviti udžbenici sa korigovanim sadržajem za novu 2019/2020. školsku godinu, predstavlja ne samo značajan Labrisov uspeh u borbi za prava LGBTI osoba nego i korak ka ravnopravnosti za sve osobe u LGBTI zajednici.

Labris: Rodni identitet kao osnov nasilja 9

Labris: Rodni identitet kao osnov nasilja

Organizacija Labris podnela je amandmane na Protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Polovina učenika misli da je homoseksualnost bolest 10

Polovina učenika misli da je homoseksualnost bolest

Labris je sproveo analizu stavova srednjoškolaca o LGBT zajednici i došao do poražavajućih saznanja da 54 odsto učenika smatra da je homoseksualnost bolest, 53 odsto se protivi obrađivanju LGBT tema u nastavnom gradivu, a 40 odsto veruje da LGBT osobe ne bi trebalo da imaju ista prava kao i oni koji to nisu.

Labris: Pritužba ombudsmanu 11

Labris: Pritužba ombudsmanu

Nevladina organizacija Labris najavila je danas da će, u saradnji sa drugim LGBT organizacijama, podneti pritužbu Zaštitniku građana na rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Labris: Pritužba ombudsmanu 12

Labris: Pritužba ombudsmanu

Nevladina organizacija Labris najavila je danas da će, u saradnji sa drugim LGBT organizacijama, podneti pritužbu Zaštitniku građana na rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Protiv diskriminacije LGBT osoba 13

Protiv diskriminacije LGBT osoba

Labris i partnerske organizacije, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) najavljuju početak projekta pod nazivom „Udruženi protiv diskriminacije“.