Maks Veber

Putevi ka novcu i bogu 1

Putevi ka novcu i bogu

Karl Emil Maksimilian Veber (Maks Veber) po ocenama mnogih istoričara ideja jedan je od najistaknutijih i najuticajnijih sociologa i društvenih teoretičara s kraja 19. i prve polovine 20. veka.

"Građanski svet i svet čula. Maks Veberov Minhen" 2

„Građanski svet i svet čula. Maks Veberov Minhen“

Povodom stogodišnjice smrti Maksa Vebera (1864-1920) u vili Sajdel (Seidlvilla) otvorena je izložba u saradnji Bavarske akademije nauka i MVHS (Minhenske narodne visoke škole), koja je neka vrsta popularnog univerziteta.