marina nikolic

Jezik u službi raskola

Ovih je dana, a zahvaljujući „Priručniku za upotrebu rodno osetljivog jezika“, koje su predstavili Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), lingvistika ponovo uspešno poslužila za spinovanje srpske javnosti.