Nataša Dragojlović

Intervju objavljen sa zakašnjenjem

Poštovana gospođo Valtner,
Ja sam sa dostavom teksta za Vaš list kasnila 45 minuta a Vi sa objavom 12 dana. Za tih 12 dana članice Nacionalnog konventa uspele su da izdejstvuju produžetak javne rasprave u vezi revizije Akcionog plana za poglavlje 23.

Sužava se prostor za debatu sa Ministarstvom pravde

Prvi set zamerki nevladinog sektora na izmene Akcionog plana za Poglavlje 23 odnosi se na neadekvatan format javne rasprave, sa netransparentnim procesom izrade predloga Akcionog plana i kratkim rokom za dostavljanje komentara.