Nuklearni centar

Srbija ima moratorijum na nuklearke 1

Srbija ima moratorijum na nuklearke

Srbija je članica i potpisnica međunarodne agencije za atomsku energiju, ona je potpisnica svih međunarodnih ugovora iz te oblasti.