pluca

Dva leka po ceni jednog

Inovativni lek za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) kompanije GlaxoSmithKline (GSK), dvojni bronhodilatator predstavlja prvu fiksnu kombinaciju dva različita leka koji šire disajne puteve i omogućavaju pacijentu da dobije više vazduha, jednodnevnom upotrebom.