prevod

Filozofsko uputstvo za burna vremena

Zavidljivost, pohlepa, ljubomora ili tuga – to je materija iz kojih su satkane tragedije. Oduvek ovakva negativna osećanja preuzimaju kontrolu nad čovečanstvom i izvitoperuju pogled za suštinsko.

Uvod u „duša-telo-problem“

U seriji knjiga naslovljenih „Osnovni kurs filozofije“ štutgartskog izdavača „Kohlhamer“, objavljeno je revidirano, dopunjeno i bibliografski aktualizovano izdanje knjige „Filozofija duha. Uvod u „duša-telo-problem““, koju je prof. dr Godehard Brintrup, sa jezuitske „Visoke škole za filozofiju“ u Minhenu objavio u kooperaciji sa autorom Ludvigom Jaskolom pre više od 20 godina.

Hazarski rečnik na persijskom jeziku

U Iranu je objavljen Hazarski rečnik Milorada Pavića na persijskom (farsi) jeziku. Teheranski izdavač Nashre Markaz je knjigu preveo sa francuskog jezika.