reke

Porast saobraćaja na rekama

Agencija za upravljanje lukama evidentirala je u prvih šest meseci ove godine značajan porast teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji, a na šest međunarodnih putničkih pristaništa do 1. jula
evidentirano je 518 pristajanja kruzera.

Reke od značaja za stotine hiljada ljudi

Rečni tokovi Neretve i Trebišnjice su od izuzetnog ekonomskog značaja za privredu i BiH (Republiku Srpsku i Federaciju BiH) i Hrvatske i Crne Gore, odnosno obezbeđuju desetine hiljada radnih mesta – za stotine hiljada ljudi – koji zavise direktno od korišćenja vodnih resursa i to kroz hidroenergetiku, turizam, poljoprivredu, vodosnabdevanje.

Reke u rukama privatnika

Član Saveza mesnih zajednica Stare planine Aleksandar Jovanović izjavio je večeras da je na Staroj planini planirana izgradnja 58 malih hidrocentrala uprkos zakonu koji kaže da tamo nije dozvoljeno da se gradi, jer je to zaštićeno područje.

RHMZ: Porast vodostaja reka u Srbiji

Na Belom Timoku vodostaji će biti u porastu od 8. do 11. marta sa prevazilaženjem granice redovne odbrane kod Knjaževca, a granice vanredne odbrane od poplava kod Zaječara.

Odgovorno koristiti riblji fond

Veliki božićni post period je kad je u Srbiji povećana konzumacija ribe i ribljih proizvoda, te Svetska organizacija za prirodu (WWF) i Ujedinjeni ribolovci Srbije skreću pažnju javnosti na posledice neodgovornog korišćenja ribe.

Plan kasni godinu dana

Umesto da se već ovih dana usvaja Plan odbrane od poplava na vodotokovima drugog reda za 2018. godinu, Skupština grada usvojila je Plan odbrane od poplava na vodotokovima drugog reda za 2017. godinu, izgleda samo zato jer zakon nalaže da ga grad mora imati.

Borba sa ledom na rekama

Ledeni čepovi prave probleme na rekama u Srbiji, naročito kod mesta Dalj na Dunavu, ali i nizvodno od Pupinovog mosta, gde se formirao veliki ledeni čep koji ledolomci treba tokom dana da probiju.

Reke se povukle u korita

Opštinski štab za vanredne situacije u Tutinu konstatovao je da je situacija normalizovana posle poplava koje su tu opštinu zahvatile u utorak. Reke Vidrenjak i Pečaonica su se povukle u svoja korita i vodostaj je u stalnom opadanju.