rodne studije

Mađarska vlada ukida rodne studije

Vlada Viktora Orbana odlučila je da na univerzitetima u Mađarskoj ukine rodne studije, pod obrazloženjem da ovi smerovi „nisu ekonomski racionalni“.