ropstvo

Ropstvo bilo "nužno zlo" 1

Ropstvo bilo „nužno zlo“

Senator savezne američke države Arkanzas opisao je ropstvo kao „neophodno zlo“ na kojem je izgrađena američka nacija.

Usvojena rezolucija o ropstvu 2

Usvojena rezolucija o ropstvu

Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom je pozvao Evropsku uniju da trgovinu robljem okvalifikuje kao zločin protiv čovečnosti i da 2. decembar proglasi za Evropski dan obeležavanja ukidanja trgovine robljem.

Od početka godine 44 žrtve trgovine ljudima 6

Od početka godine 44 žrtve trgovine ljudima

Na Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva 2. decembra, Fondacija Tijana Jurić podseća da Srbija nije izuzeta od problema savremenog ropstva i da je, u cilju prevencije, neophodno raditi na intenzivnoj edukaciji stanovništva, naročito školske dece i mladih.