ropstvo

Od početka godine 44 žrtve trgovine ljudima 4

Od početka godine 44 žrtve trgovine ljudima

Na Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva 2. decembra, Fondacija Tijana Jurić podseća da Srbija nije izuzeta od problema savremenog ropstva i da je, u cilju prevencije, neophodno raditi na intenzivnoj edukaciji stanovništva, naročito školske dece i mladih.