slobodan divljak

Prevratni karakter građanskih protesta u Srbiji

Prorežimski kritičari građanskih protesta u Srbiji najčešće pribegavaju oceni da su ti protesti lišeni bilo kakvog pozitivnog programa u kojem bi bio naznačen način rešavanja bilo kojeg od aktuelnih društvenih problema.

Kukavičko izbegavanje odgovora na jasna pitanja

U svom tekstu „Moj odgovor na ponovljene i besprizorne napade na moju ličnost“, predsednik SANU Vladimir Kostić poslužio se otrcanim trikom – napad je najbolja odbrana.

Kukavički pokušaj neutralizovanja SANU

Moj poznanik Basara se u svojoj kolumni pod naslovom „Ograđivanje od pohvale“ osvrnuo i na moj tekst o hipokriziji predsednika SANU kome je Dragan Vučićević…

Kad Informer hvali akademika

Dragan Vučićević, čelnik Informera, koji ne krije svoj krajnje apologetski odnos prema postojećoj vlasti, razotkrio je u tekstu „Budućnost je najskuplja srpska reč a ne Kosovo“ svu hipokriziju javnog delanja predsednika SANU Vladimira Kostića.