standardi

Digitalna transformacija u službi ljudi 1

Digitalna transformacija u službi ljudi

„Digitalna transformacija koja je više nego izazov koji nam se nameće mora da služi svima. Postoje gradovi u Evropi koji žele da postave standarde u etičkim, otvorenim inovacijama koristeći tehnologiju samo i isključivo u funkciji građana“, ističe kulturološkinja Biljana Mickov, kourednica knjige „Kulturno-inovativna transformacija grada“, nedavno objavljene u Parizu.

Ambasade SAD, Nemačke i Velike Britanije: Udaljavanje od EU standarda u BiH 2

Ambasade SAD, Nemačke i Velike Britanije: Udaljavanje od EU standarda u BiH

Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Savezne Republike Nemačke i Velike Britanije i Ured visokog predstavnika u BiH uputili su zajedničku izjavu o nacrtima zakona u Republici Srpskoj u kojoj poručuju da lideri u BiH treba da spovedu reforme koje zemlju približavaju demokratskim normama i evropskim standardima.