strani jezik

Nemar prema talentovanim đacima 2

Nemar prema talentovanim đacima

Iako se interesovanje za učenje takozvanog drugog stranog jezika smanjuje, i mali broj đaka učestvuje na takmičenjima iz ovih jezika (nemački, francuski, ruski, španski, italijanski) Društvo za strane jezike to očigledno ne brine.

Nastavnici drugog stranog jezika i dalje u nedoumici 5

Nastavnici drugog stranog jezika i dalje u nedoumici

Nejasnoće u vezi sa ocenjivanjem drugog stranog jezika u petom razredu osnovne škole ne samo da nisu razjašnjene na tribini koju je tim povodom organizovalo Društvo za strane jezike, već se pokazalo da su problemi u praksi još krupniji.