svenka savic

U pozadini nauke o jeziku uvek je politika 2

U pozadini nauke o jeziku uvek je politika

Predsednica Foruma žena DS u tekstu objavljenom u Danasu pod nazivom „Jezik u službi raskola“ komentariše „Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika“ Hristine Cvetinčanin Knežević i Jelene Lalatović (čija imena, nažalost, ne pominje u tekstu, pa široj javnost ostaje uskraćena informacija o autorstvu komentarisanog teksta).

Još o Brnabić ili Brnabićki / Kog je roda prezime? 3

Još o Brnabić ili Brnabićki / Kog je roda prezime?

U stalnoj rubrici Slovo o jeziku, u tekstu „Brnabić ili Brnabićka: o ženskim i muškim prezimenima“, autorka objašnjava svoju lingvističku poziciju o pisanju prezimena žena u službenoj upotrebi, tačnije u medijima („Naš redovni čitalac… skrenuo nam je pažnju na nepravilnosti u jeziku naših novinara“, Rada Stijović, Politika, 22. jul 2017).

Patriotizam na latinici 4

Patriotizam na latinici

Polemike su važan segment akademskog diskursa, naročito kada se raspravlja o pitanjima od značaja za standardizaciju srpskog jezika, njegovog naziva ili pisama.