Tolerancija na udaru brige za tradiciju 1Foto: Arhiva Danasa

Još se nije stišala bura u javnosti zbog veštački kreirane afere o sadržajima školskih programa i udžbenika istorije o Jasenovcu, a kroz pojedine medije sada se plasira priča da se „našoj deci pod vidom poziva na toleranciju nameće učenje koje se najgrublje kosi sa našom tradicijom i verom“.

Na udaru se našao udžbenik biologije za osmi razred izdavačke kuće Klet, i to lekcija o polnom i rodnom identitetu, koja je, prema oceni institucije koja je udžbenik odobrila, u štampi predstavljena senzacionalistički.

U trenutku kada se u Srbiji vodi javna rasprava o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, pojedincima je zasmetalo što se u udžbeniku biologije pravi razlika između pola i roda, zatim konstatacija da se pol i rod kod nekih osoba ne poklapaju, da mladi tokom adolescencije ponekad preispituju svoj rodni identitet, te da postoje osobe koje sebe smatraju rodno neutralnim. U udžbeniku se objašnjava i šta je međupolnost, transrodnost, pojam seksualne orijentacije…

Iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja poručuju da udžbenik biologije svojim sadržajem doprinosi ostvarivanju opštih principa i ciljeva obrazovanja i vaspitanja propisanih zakonom, da je u skladu sa definisanim ishodima, a da su svi izabrani primeri i slike primereni uzrastu i prate osnovni tekst. Navode i deo uputstva za ostvarivanje programa biologije, u kome piše da „u obradi polnog i rodnog identiteta, pored razvijanja tolerancije i prihvatanja različitosti, učenicima treba pružiti širu perspektivu genetičke varijabilnosti kao prirodnog fenomena, koja ne daje osnove za predrasude, stereotipe, diskriminaciju i nasilje“.

Tolerancija na udaru brige za tradiciju 2
Biologija za VIII razred

– Dve glavne optužbe na račun udžbenika Biologija 8, IK Klet (autori dr Goran Korićanac, Institut Vinča; dr Ana Đorđević, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i mr Vesna Albijanić, Osnovna škola „Josif Pančić“) odnose se na „promociju homoseksualnosti“ i na „uvođenje pojma interseksualnosti“. Nijedna od optužbi ne stoji, budući da Program nastave i učenja propisuje teme i ishode učenja, a autorski tim je u potpunosti odgovorio na zahteve programa. U pomenutim novinskim napisima opet se ogleda notorno nepoznavanje propisa vezanih za obrazovanje, te zlonamerno istrzanje delova sadržaja iz konteksta – saopštio je autorsko-urednički tim izdavačke kuće Klet.

Oni citiraju odeljak iz udžbenika koji navodno promoviše homoseksualnost: „Seksualna orijentacija je doživljaj emocionalne, romantične i seksualne privlačnosti koju osećamo prema drugim osobama. Ako druge osobe pripadaju istom polu – onda govorimo o homoseksualnoj orijentaciji, a ako pripadaju suprotnom polu – onda govorimo o heteroseksualnoj orijentaciji. Postoje i osobe koje privlače kako pripadnici istog tako i oni suprotnog pola, pa za njih kažemo da su biseksualne orijentacije. Različite seksualne orijentacije se pre svega razlikuju po tome koliko su zastupljene u populaciji. To što je heteroseksualna orijentacija većinska, ne znači da one koje nisu većinske treba da budu predmet diskriminacije. Naprotiv, sećaš se sa časova biologije da je upravo biološka varijabilnost ta koja omogućava proces evolucije. Različitost nikako ne treba da bude osnov za predrasude, osudu i diskriminaciju, a pravo na rodni identitet i seksualnu orijentaciju je zakonom zagarantovano pravo svakoga od nas“.

Kada je reč o interseksualnosti, odnosno međupolnosti, autori udžbenika napominju da je to naučna činjenica i da se mora obraditi u okviru ove teme.

Nastavnici biologije sa kojima smo razgovarali kažu da lekcija nije sporna i da je ovde reč o prihvatanju različitosti, a ne o kršenju Ustava, što tvrde kritičari.

Za Svenku Savić, profesorku emeritu Univerziteta u Novom Sadu pozadina cele priče je drugačija:

– Jasno je da je u ovom trenutku otvoreno pitanje različitih mogućnosti korupcije u prosveti, a na primeru štampanja udžbenika. Dakle politika je u fokusu, ne udžbenici. Podsećam da su već objavljeni udžbenici izdavačke kuće Klet zadovoljili zakonske obaveze. To što neki naši stručnjaci za razne oblasti nauke, ne uvažavaju razlike u rodu i polu na osnovu moderne nauke o čoveku, ne čudi i očekivano je. Sada je važno podeliti široj javnosti dobru argumentaciju za stav da svako sam i sama može odrediti svoj pol i rod. Ne treba da obraćamo pažnju na dekadentna mišljenja, nego da se usmeravamo u budućnost u kojoj će mnoge grupe građanki i građana moći lagodno da se osećaju u skladu sa svojom odukom o polu i rodu. Broj takvih nije mali. Ovo je važno i u vezi sa novim popisom stanovništva i izdavanja ličnih dokumenata – kaže za Danas Svenka Savić.

Sporni i saveti

Onima koji smatraju da se udžbenikom biologije na mala vrata uvodi seksualno obrazovanje smetaju i saveti, koji su sastavni deo lekcije, u kojima, između ostalog, piše da su „česti slučajevi da transrodne osobe budu odbačene od sredine u kojoj žive“ te da „mi kao društvo treba da razvijamo osećaj i razumevanje za sve različitosti, da prihvatimo da je u redu biti drugačiji, sve dok nečije ponašanje ne ugrožava druge“.

U delu teksta se konstatuje da mladi, tokom adolescencije, preispitujući svoju seksualnost, često nisu u stanju da prepoznaju u potpunosti svoja osećanja i potrebe, te ponekad preispituju i svoj rodni identitet. „Adolescencija je vreme u kome sebi treba dati vremena i sasvim je u redu ako se si zbunjen/na ako se još ne pronalaziš. Proći će možda još nekoliko godina dok ne uspeš da razjasniš sebi šta zaista želiš i osećaš. Ako o tome želiš da razgovaraš…dobar izbor može biti razgovor s psihologom“, jedan je od saveta u udžbeniku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari