seksualno obrazovanje

Za seksualno obrazovanje u školama svi, sem nadležnih (PODKAST) 1

Za seksualno obrazovanje u školama svi, sem nadležnih (PODKAST)

Dok roditelji i stručnjaci razmatraju koji su to najbolji modeli da se sa decom priča o osetljivim temama kao što su reproduktivno zdravlje, seks i seksualno nasilje, da li im treba novi predmet u školi ili novi edukativni materijali i radionice, nadležne prosvetne vlasti ostaju neme na zahteve društva da se pokrenu aktivnosti na ovom planu.

Tolerancija na udaru brige za tradiciju 2

Tolerancija na udaru brige za tradiciju

Još se nije stišala bura u javnosti zbog veštački kreirane afere o sadržajima školskih programa i udžbenika istorije o Jasenovcu, a kroz pojedine medije sada se plasira priča da se „našoj deci pod vidom poziva na toleranciju nameće učenje koje se najgrublje kosi sa našom tradicijom i verom“.

Nemoguće menjati Obrazovne pakete 4

Nemoguće menjati Obrazovne pakete

Incest trauma centar – Beograd saopštio je da nije moguće revidirati sadržaj Obrazovnih paketa o sprečavanju seksualnog nasilja nad decom, a da se ne izvrši povreda autorskih prava.

Učenje o seksualnom nasilju nad decom u nastavnom planu 5

Učenje o seksualnom nasilju nad decom u nastavnom planu

Tema seksualnog nasilja nad decom biće uvedena u redovan nastavni plan i program u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, najavljeno je danas na predstavljanju obrazovnog paketa kojim će ova problematika biti pokrivena.

Da li je seks greh 6

Da li je seks greh

Đaci u Srbiji prvi put se u školskom gradivu sreću sa pojmovima menstruacija i trudnoća u sedmom razredu osnovne škole na časovima biologije, a prva saznanja o sekularnim odnosima, abortusu i polnim bolestima najčešće dobijaju preko interneta.

Seksualno obrazovanje na dugom štapu 7

Seksualno obrazovanje na dugom štapu

O uvođenju seksualnog obrazovanja u škole priča se godinama unazad, ali nijedan prosvetna vlast tu ideju nije sprovela u praksi.