svest

Kako je nauka o duši dobila svest?

Izučavanje svesti i nesvesnog u psihologiji nije počelo sa Frojdom. I još važnije, nije se tu završilo.