vitomir teofilovic

Rusija je bila osvajač, a ne branilac Poljske 1

Rusija je bila osvajač, a ne branilac Poljske

Digla se velika halabuka u našoj i široj svetskoj javnosti povodom odluke Poljske da na jubilej osam decenija od početka Drugog svetskog rata ne pozove predstavnike Rusije.

Mi(s)tifikacija Rusije 3

Mi(s)tifikacija Rusije

Vlada gotovo opšte uverenje da je Rusija naša najveća zaštitnica. Otuda i umilni nadimci „majka Rusija“ i „braća Rusi“…

Kosovo je naše - čist fanatizam 4

Kosovo je naše – čist fanatizam

Kad političko rezonovanje pođe od iracionalnih premisa, može po sili mentalne inercije da funkcioniše i kad je daleko od istine, čak i kad je puki fantazam.