zakon o visokom obrazovanju

Država da pomogne nabavku programa za otkrivanje plagijata 1

Država da pomogne nabavku programa za otkrivanje plagijata

Konferencija univerziteta Srbije obratila se Ministarstvu prosvete sa molbom da pomogne u objedinjenoj nabavci softvera za proveru originalnosti doktorskih disertacija, što je obaveza koji svi univerziteti imaju prema Zakonu o visokom obrazovanju.

Stari studenti danas predaju peticiju 2

Stari studenti danas predaju peticiju

Više od 3.600 studenata koji su studije upisali pre prelaska na bolonjski sistem uputiće danas peticiju nadležnima, u kojoj traže produženje roka za diplomiranje, saznaje Danas.

Partijski poslušnici umesto stručnjaka 3

Partijski poslušnici umesto stručnjaka

Akreditacija studijskih programa i visokoškolskih ustanova biće pod direktnom kontrolom izvršne vlasti, jer je novim Zakonom o visokom obrazovanju značajno povećan njen uticaj, a smanjeno učešće univerziteta.

Vlast guši autonomiju univerziteta 4

Vlast guši autonomiju univerziteta

Primena novog Zakona o visokom obrazovanju praktično nije ni počela, a Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Konferencija univerziteta Srbije (KONUS) i Nacionalni savet za visoko obrazovanje traže izmenu zakonskih rešenja ili donošenje novog zakona.

Bez ograničenja broja mandata dekanima 5

Bez ograničenja broja mandata dekanima

Rešenje iz novog Zakona o visokom obrazovanju da se rektori, dekani i drugi organi poslovođenja biraju na tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora ponovo je otvorilo put za različita tumačenja, što je bio slučaj i sa prethodnim zakonom, zbog čega je tadašnje rukovodstvo Ministarstva prosvete tražilo autentično tumačenje od Skupštine Srbije.