Zoran Ranković

Dekan Ranković povredio Kodeks profesionalne etike 2

Dekan Ranković povredio Kodeks profesionalne etike

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta jerej Zoran Ranković mogao bi da bude lišen ove dužnosti i prava da ubuduće bude u organima i telima Univerziteta u Beogradu i na PBF-u, ukoliko više univerzitetske instance potvrde rešenje Odbora za etička pitanja od 30. novembra, kojim se Rankoviću izriče mera javne opomene zbog „povrede Kodeksa profesionalne etike“.

Slede nove optužbe protiv profesora PBF-a 3

Slede nove optužbe protiv profesora PBF-a

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Zoran Ranković uskoro će poslati inicijativu Sinodu SPC u kojoj će optužiti pojedine profesore tog fakulteta „da ne sarađuju sa kolegama“, saznaje Danas.

Popović: Tri puta smo se obraćali Bogoslovskom zbog nepravilnosti 5

Popović: Tri puta smo se obraćali Bogoslovskom zbog nepravilnosti

Univerzitet u Beogradu obraćao se Pravoslovnom bogoslovskom fakultetu tri puta po pitanju pravilnosti izbora članova Saveta fakulteta, održano je više razgovora između predstavnika PBF, UB i Ministarstva prosvete, a sve sa ciljem prevazilaženja situacije u kojoj se našao fakultet.

Rektorka pod pritiskom crkve i politike? 6

Rektorka pod pritiskom crkve i politike?

Senat Univerziteta u Beogradu danas bi trebalo da verifikuje mandat novog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (PBF) jereja Zorana Rankovića.

Zaobišli upozorenje Rektorata UB 7

Zaobišli upozorenje Rektorata UB

Kandidat za novog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beograd je đakon Zoran Ranković, redovni profesor crkvenoslovenskog jezika, odlučilo je juče Nastavno-naučno veće PBF.