Zoran S. Nikolić

Poniranje u dubine ljudske podsvesti 1

Poniranje u dubine ljudske podsvesti

Borisav Stanković je u školu pošao kao da je rođen 1874, potom se kao godine njegovog dolaska na svet pominju 1875. i 1876.

Masovni lapot 2

Masovni lapot

Usamljenost, naročita odvojenost od sveta, samoizolacija, to su okolnosti u kojima se piše, koje pisac sam stvara, bira, međutim – kako bi rekao moj otac – volim i ja pasulj, ali samo kada mogu da biram.