Kubanska komunistička vlast pokušava da se otrese Majkrosoft koroporacije, pa se tako udružila sa socijalističkom Venecuelom kako bi svoje kompjutere prebacila na besplatan, open-sors softver. Obe vlade su objavile da će očistiti kompjutere državnih službi od Majkrosoftovog operativnog sistema Windows i da će da se prebace na Linux. Kubanci smatraju da će ovo prebacivanje na drugi operativni sistem biti dobro i sa stanovišta nacionalne bezbednosti. I druge zemlje su se odlučile na sličan korak – Kina, Brazil i Norveška. Kada je reč o Kubi, pre dve godine broj ljudi koji su koristili besplatan softver nije bio veći od 600. Sada je ovaj broj prešao 3.000.